پاسخ: نحوه تغییر آدرس IP سرور در OneViewمن در نهایت با به روز رسانی رکورد A در سرور DNS و امتحان مجدد گزینه “Refresh” آن را برطرف کردم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/how-to-change-server-ip-addresses-in-oneview/m-p/7201118#M8716