پاسخ: نحوه حذف مجوز HPE OneView Advance از OneView

خوب است بدانید که مشکل حل شده است.


 


به سلامتی….
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/how-to-remove-hpe-oneview-advance-license-from-oneview/m-p/7189600#M8192