پاسخ: نحوه دریافت داده از بخش TACLسلام،

من خودم از این استفاده نکرده ام، اما SEGRELEASE می تواند دستور استفاده باشد.
لطفاً به راهنماهای زیر مراجعه کنید و از دستور با احتیاط استفاده کنید.

انتشار یک فایل بخش
راهنمای مرجع HPE NonStop TACL، صفحه شماره 68

متشکرم!
من با HPE کار می کنم اما نظراتی که در اینجا بیان می شود من هستند.
ویدیوهای نکات فنی HPE در مورد چگونگی و عیب یابی موضوعات

یکپارچگی داده ها مسئولیت مشتری است. HPE توصیه می کند که به طور مکرر و قبل از انجام هر فعالیتی از داده ها نسخه پشتیبان تهیه کنید تا بتوان آن را در هنگام بازیابی فاجعه بازیابی کرد.
منبع: https://community.hpe.com/t5/nonstop-servers/how-to-get-data-from-a-tacl-segment/m-p/7201068#M8106