پاسخ: نحوه نگاشت بررسی رابط شبکه توسط ethtool با پورت NIC فیزیکی

سلام،

لطفاً سایت های غیر HPE زیر را بررسی کنید. سعی کنید این سوال را در برخی از انجمن های لینوکس ارسال کنید.

https://load-balancer.inlab.net/knowledge-base/how-to-identify-physical-ports-with-ethtool-on-linux/
https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/6/html/deployment_guide/s1-ethtool
https://www.thegeekstuff.com/2010/10/ethtool-command/

متشکرم!
من با HPE کار می کنم اما نظراتی که در اینجا بیان می شود من هستند.
پشتیبانی اخیر منتشر شده
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/how-to-map-network-interface-checking-by-ethtool-with-physical/m-p/7176537#M179565