پاسخ: نشانگر درایو HP DL380 Gen10 Box 1 روشن نمی شودسلام @jrams


از شما بابت فرستادن پست متشکریم!


ممکن است بخواهید با استفاده از دکمه “بحث جدید” یک موضوع جدید ایجاد کنید، زیرا این کار نه تنها باعث افزایش دید در مقایسه با موضوع قدیمی می شود، بلکه شانس شما را برای دریافت پاسخ از کارشناسان افزایش می دهد.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/hp-dl380-gen10-box-1-drive-indicators-don-t-light-up/m-p/7202439#M184450