پاسخ: نصب کننده تصویر برای omnicube cn2400 پیدا نشد

باز کردن بلیط در https://support.hpe.com

مهندس که بلیط را دریافت می کند می تواند کمک کند.
منبع: https://community.hpe.com/t5/HPE-SimpliVity/can-t-find-image-installer-for-omnicube-cn2400/m-p/7172082#M3480