پاسخ: نظارت بر وضعیت درایو با استفاده از SNMP در iLO5 DL365 Gen10+می‌دانم که این یک رشته قدیمی است، اما من واقعاً در حال تلاش برای تعیین وضعیت حجم بوت در سرور DL20+ Gen10 خود هستم. من دارم یکNS204i-p و من می توانم .1.3.6.1.4.1.232.1.2.23.2.2.0 را ببینم، اما مهم نیست که چه اتفاقی برای دیسک می افتد، همیشه می گوید “2”. نباید اینقدر سخت باشد، آیا چیزی را از دست داده ام؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/monitoring-drive-state-using-snmp-on-ilo5-dl365-gen10/m-p/7201013#M184207