پاسخ: نظارت بر وضعیت درایو با استفاده از SNMP در iLO5 DL365 Gen10+از پاسخ شما سپاسگزارم.

موضوع این است که SNMP به خوبی کار می کند و اطلاعاتی در مورد سایر جنبه های سیستم ارائه می دهد. تنها چیزی که از دست رفته این کنترلر MR RAID و درایوهای متصل به آن است. و نظارت بر سلامت آنها بسیار مهم است. ظاهرا HP پشتیبانی از SNMP را در این کنترلرها ارائه نمی کند که جای تعجب دارد، نه تنها SNMP، جزئیات در iLO نیز موجود نیست. گزینه های فعلی برای مشاهده سلامت درایو عبارتند از 1- MR Storage Administrator و 2- Storcli
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/monitoring-drive-state-using-snmp-on-ilo5-dl365-gen10/m-p/7207276#M185585