پاسخ: نمایه سرور در انتظار AMS

متوجه شدم که AMS را در ILO نشان نمی دهد، بنابراین آن را ریست کردم. اکنون AMS شناسایی شده است و OV دیگر قفلی را نشان نمی دهد.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/server-profile-waiting-on-ams/m-p/7177386#M7632