پاسخ: نمی تواند گواهی شریک Bpia را صادر کند

سلام @helpdeskKH،


ممنون که برای ما نوشتید در این مورد، توصیه می کنیم با صاحب رابطه تماس بگیرید تا بتواند در ایجاد یک کمک کندبلیط پشتیبانی
منبع: https://community.hpe.com/t5/other-hpe-product-questions/cannot-issue-bpia-partner-certificate/m-p/7184913#M5916