پاسخ: نمی توان رسانه مجازی iLO را نصب کرد: سیستم فایل ناشناس

مشکل iLOv2 همین است – همین iso را روی رسانه مجازی iLOv3 امتحان کردم – همه فقط فایل کار می کنند.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hp-ux-general/can-t-mount-ilo-virtual-media-unrecognized-file-system/m-p/7178129#M238845