پاسخ: نمی توان مجوز جدید StoreOnce VSA 1TB رایگان را دریافت کرد

@Davide Depaoli_3

دیوید، آیا به درستی متوجه شدم که شما یک نقاشی ترکیبی متشکل از چندین مرحله دارید؟

هیچ فرم صفحه نمایش اضافی بین مرحله اول و دوم وجود نداشت؟

اسکرین شات 2023-07-15 093740.jpg

من حساب خود را بررسی کردم – اگر قبلاً مجوز VSA را دریافت کرده باشم، این گزینه را دارم.

شماره سریال VSA را نمی توان برای مجوزهایی که قبلاً دریافت کرده اید تغییر داد. پس از نصب مجدد VSA، باید مجوز جدید دیگری صادر کنید. اگر این اتفاق برای شما رخ نداد، لطفاً برای پشتیبانی با مرکز صدور مجوز تماس بگیرید.

 

از.
منبع: https://community.hpe.com/t5/storeonce-backup-storage/cannot-license-new-storeonce-vsa-1tb-free/m-p/7192103#M2551