پاسخ: نوار LTFS نصب نشده است

منم همین مشکل رو دارم آیا شانسی برای رفع مشکل دارید؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/storeever-tape-storage/ltfs-tape-not-mounting/m-p/7188244#M57547