پاسخ: نویز بیش از حد فن HP Proliant DL380 Gen 10 پس از به‌روزرسانی ILO5 به 3.04 در 17 آوریل 2024

خیلی خوبه که شنیدم کمک کرد من همچنین تمام روز را صرف عیب یابی کردم. بدون هیچ موفقیتی همچنین وقتی جستجو می‌کنید که آیا Ilo5 می‌تواند همه جا را دانگرید کند، خواندم که این امکان پذیر نیست، بنابراین ابتدا آن را امتحان نکردم.

اما نمی دانستم چه چیزی را امتحان کنم، بنابراین از فرصت استفاده کردم و آن را امتحان کردم.

منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/hp-proliant-dl380-gen-10-excessive-fan-noise-after-ilo5-update/m-p/7215964#M187122