پاسخ: هر چه سعی می کنم فقط پورت های A1 و B1 بالا می آیند

در ادامه، ما یک تعویض آداپتور SFP دیگر در انتهای MSA انجام دادیم و به نظر می رسد دو آداپتور بد هستند. عجیب است که چگونه دو SFP به طور همزمان بد شدند. من یک مورد در HPE ایجاد کردم و SAN پشتیبانی خود را چند ماه پیش از دست داد.

ما در حال دریافت چهار آداپتور SFP دیگر هستیم زیرا فقط آداپتورهای HPE قابل استفاده هستند…
منبع: https://community.hpe.com/t5/msa-storage/only-ports-a1-and-b1-come-up-no-matter-what-i-try/m-p/7187600#M16452