پاسخ: هر چه سعی می کنم فقط پورت های A1 و B1 بالا می آیند

@arodriguezr_mcs
خوشحالم که مشکل رو پیدا کردی
فقط باید توجه داشته باشید، نه تنها به HPE SFP نیاز دارید، بلکه به HPE MSA SFP نیز نیاز دارید. HPE تعدادی FC SFP مختلف را می فروشد که منحصر به دستگاه هایی هستند که در آن نصب می کنند. سوئیچ های سری B، سوئیچ های سری C، MSA، … HPE همچنین دستگاه هایی را می فروشد که از هر SFP که شما نصب می کنید استفاده می کنند.
ممکن است بخواهید به صورت الکترونیکی یا فیزیکی اطراف را بررسی کنید تا ببینید آیا کسی برخی از SFP ها را تعویض نکرده است.
منبع: https://community.hpe.com/t5/msa-storage/only-ports-a1-and-b1-come-up-no-matter-what-i-try/m-p/7187602#M16453