پاسخ: وضعیت ماژول حافظه پنهان ناموفق بوداگر به پنل اطلاعات Array Controller در ILO نگاه کنید، باید یک خط وضعیت باتری/خازن داشته باشد: *******باید بگوید خوب است، اگر حافظه من به کارم می آید، اگر می گوید شارژ مجدد یا مشابه آن، باتری است. که نیاز به تعویض دارد

باتری‌ها فقط مانند هر باتری معمولی عمر محدودی دارند که معمولاً یک سال تا 18 ماه طول می‌کشد. هنگامی که ما باتری‌های تعویضی را سفارش می‌دهیم، باید تاریخ انقضای باتری در جعبه وجود داشته باشد، بنابراین مراقب باشید از هر کجا که آنها را سفارش می‌دهید، باتری تاریخ مصرفی دریافت می‌کنید.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/cache-module-status-failed/m-p/7207240#M185575