پاسخ: وضعیت ناموفق: قبلاً برای نسخه بالاتر آماده شده است

سلام ،


کامل! خوشحالیم که می دانیم مشکل حل شده است.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/failed-status-alreaday-prepared-to-a-higher-version/m-p/7177941#M3681