پاسخ: ویدیویی از iLO در XL220n وجود ندارد

آیا از KVM در راه اندازی خود استفاده می کنید؟ آیا فقط با کنسول ILO Remote مشکل دارید؟


 منبع: https://community.hpe.com/t5/apollo/no-video-from-ilo-on-xl220n/m-p/7207303#M2913