پاسخ: پرسش: آیا PCIE HPE GEN10 PLUS V2 از انشعاب (تقسیم) پشتیبانی نمی کند: مشکل انشعاب PCIe در proliant gen10

من عذرخواهی می کنم، در واقع، سخت افزار سروری که می خواهم در مورد آن پرس و جو کنم این است: HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus v2. لطفا اطلاعات بیشتری در مورد مشخصات بفرمایید؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/hpe-gen10-plus-v2-%E7%9A%84pcie%E4%B8%8D%E6%94%AF%E6%8C%81%E5%88%86%E6%94%AF-%E6%8B%86%E5%88%86-%E4%BA%86%E5%90%97-pcie-bifurcation-problem-on/m-p/7190644#M18737