پاسخ: پرسش: اطلاعات MSDS برای باتری سرور HP proliant DL585 G7

با تشکر از اطلاعاتی که به اشتراک گذاشتید.
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/msds-information-for-hp-proliant-dl585-g7-server-battery/m-p/7177007#M17590