پاسخ: پرسش: خرابی دستگاه محفظه داخلی در HP ProLiant ML310e Gen8 v2

با درود!

همانطور که پیشنهاد شد، اتصالات کابل را بین براکت درایو LFF دوشاخه غیر داغ و کنترلر تغییر مکان دادم. اکنون وضعیت عملکرد را زیر نظر دارم.

در روزهای آینده شما را در جریان خواهم گذاشت.
پیشاپیش از حمایت شما بسیار سپاسگزارم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-netservers/internal-storage-enclosure-device-failure-on-hp-proliant-ml310e/m-p/7176569#M22964