پاسخ: پرسش: HPE Smart Array E208e-p SR Gen 10 Tape Library 2024 MSL با درایوهای نوار LTO9

وقتی می‌خواهم سفت‌افزار E208 را دانگرید یا ارتقا دهم، با خطا مواجه می‌شوم.

Firmwareerror.JPG

 

 منبع: https://community.hpe.com/t5/storeever-tape-storage/hpe-smart-array-e208e-p-sr-gen-10-msl-2024-tape-library-with/m-p/7188645#M57554