پاسخ: پرس و جو: بسیاری از ProLiant XL170r Gen9 روشن نمی شوند، نور اترنت وجود ندارد. سبز چشمک زدن، الف

با تشکر @KAA، ما متوجه شدیم که فقط تنظیم مجدد گره ها می تواند باعث چشمک زدن چراغ ها شود. ناامید کننده است که هیچ راهی برای دریافت گزارش وجود ندارد. یکی فکر می کند الگوی چشمک زدن یک سرنخ است.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/many-proliant-xl170r-gen9-not-powering-up-no-ethernet-light/m-p/7182132#M180514