پاسخ: پرس و جو: توصیه ارتقای سیستم عامل 3PAR 8200

سلام

من می خواهم این به روز رسانی را نصب کنم، اما وقتی این کار را کردمآمادگی سیستم را بررسی می کند، هشدار ظاهر می شود:

تأیید کنید اتصال میزبان تأیید شده است

 
 

از هشدار فضای خالی دیسک گره اطمینان حاصل کنید

  1. – جمع چک نامعتبر:
    گره 0:
    /var/opt/tpd/gnupg/trustdb.gpg

    گره 1:
    گره(های) بالا با جمع های چک نامعتبر گزارش می دهند. با سازمان پشتیبانی خود تماس بگیرید.

همه چک های دیگر اوکی هستند.

آیا می توانم آپدیت را نصب کنم یا باید برای پشتیبانی تماس بگیرم؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/3par-8200-os-upgrade-advise/m-p/7179556#M8228