پاسخ: پرس و جو: دستگاه بوت NS204i-u در DL380 Gen11 با آنچه که به INSTA نیاز دارد ارائه نمی شود

بله می خواهممنبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/ns204i-u-boot-device-in-a-dl380-gen11-does-not-come-with-what-it/m-p/7210453#M186172