پاسخ: پرس و جو: سیستم HPE Infosight گزارش های آپلود/تلفن-خانه کاملاً کاربردی نیست.

سلام @Jaco1،

حتی ممکن است به دلیل “پاکسازی هم‌زمان داده‌ها” باشد. لطفاً به Settings -> Telemetry -> Configure Support بروید و سعی کنید غیر فعال کردن آن را و بعد از 1-2 روز بررسی کنید. به احتمال زیاد، حجم زیادی از داده های تولید شده از این ویژگی می تواند عملکرد تماس معمولی با خانه را خفه کند.

پاکسازی بیدرنگ داده هاپاکسازی بیدرنگ داده ها

با احترام،
سرینیواس بات

اگر فکر می کنید مفید بود لطفاً روی آن کلیک کنیدآفرین!انگشت شست زیر!
توجه داشته باشید: تمام نظرات من متعلق به خودم است و هیچ نمایندگی رسمی از HPE نیست.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-primera-storage/hpe-infosight-system-logs-upload-phone-home-not-fully-functional/m-p/7180219#M352