پاسخ: پرس و جو: من پیکربندی شبکه iLO را به هم ریخته ام، دیگر نمی توانم به آن دسترسی داشته باشم

آیا این یک پاسخ پشتیبانی ربات است؟

این مفید نبود زمانی که در وهله اول نمی توانید به iLO دسترسی پیدا کنید، پیکربندی تنظیمات مدیریت iLO بسیار دشوار است.

به هر حال من متوجه شدم. من مجبور شدم پورت شبکه خود را به عنوان یک پورت ترانک تنظیم کنم و اکنون دوباره دسترسی دارم..

من مطمئن نیستم که چگونه این بلیط را ببندم اما دیگر نیازی به کمک ندارم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/server-management-remote-server/i-messed-up-ilo-network-configuration-can-no-longer-access/m-p/7175856#M9534