پاسخ: پرس و جو: OID SNMP برای HPE SMART ARRAY S100i SR Gen10 RAID مانیتورینگ کنترلرسلام،

شما می توانید “HPE Systems Insight Manager – MIB Kitبرای OIDهای جزء مورد نظارت.

با احترام،
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/oid-snmp-raid-controller-hpe-smart-array-s100i-sr-gen10/m-p/7200356#M19151