پاسخ: پسورد 3paradm را فراموش کرده اید

سلام sbhat09

همچنین می‌توانید در مورد فهرستی با گذرواژه‌های نام کاربری برای بازنشانی و جانور قدیمی به من کمک کنید. یک 7200c (A).

یا اگر کسی می تواند به من کمک کند تا بدون از دست دادن مجوزها به این سیستم دسترسی پیدا کنم.

 

یوهان
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/forgot-the-3paradm-password/m-p/7186854#M8477