پاسخ: پس از هدایت یک مجموعه حجمی Nimble به یک SAN دیگر، پاکسازی نمی‌شود

به نظر می رسد که “ترفیع” گزینه صحیح در این سناریو است.

من از روند زیر استفاده کردم:

  1. در صفحه نمایش مجموعه حجم مورد نظر، انجام دهید اقدامات -> ترویج. این باعث می شود که مجموعه جلد به این Nimble تبدیل شود و تمام جلدهای آن را آنلاین می کند.
  2. به هر جلد بروید، انجام دهید ویرایش کنید و تأیید کنید که چیزی در صفحه «دسترسی» ظاهر نشود.
  3. آفلاین و حذف صدا.
  4. پس از حذف تمام جلدها، مجموعه حجم را حذف کنید.منبع: https://community.hpe.com/t5/array-performance-and-data/unable-to-clean-up-after-redirecting-a-nimble-volume-collection/m-p/7186424#M1528