پاسخ: پس از هدایت یک مجموعه حجمی Nimble به یک SAN دیگر، پاکسازی نمی‌شود

ماکت (حجم آفلاین) را از طریق رابط کاربری گرافیکی در پایین دست درخواست کنید

آیا می توانید توضیح دهید که چگونه می توان این کار را انجام داد، به طور خاص؟ هیچ گزینه “ادعا” وجود ندارد که بتوانم آن را در رابط کاربری گرافیکی پیدا کنم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/array-performance-and-data/unable-to-clean-up-after-redirecting-a-nimble-volume-collection/m-p/7186147#M1524