پاسخ: پشتیبانی از راه دور قادر به اتصال به HPE نیست. پشتیبانی از راه دورمنم بعد از ارتقا از 8.5 به 8.6 همین مشکل رو دارم. پشتیبانی HPE باعث شد فایروال را تأیید کنم، پشتیبانی از راه دور را بدون شانس غیرفعال/فعال کنم. استفاده از فیلتر هشدار برای جلوگیری از ارسال 100 ایمیل و در عین حال دریافت ایمیل‌هایی که حیاتی است.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/remote-support-is-unable-to-connect-to-hpe-remote-support/m-p/7200138#M8625