پاسخ: پچ باندل برای Gen10 SPP 2023.03.00.00

سلام،


 


جزء پچ است.


 


ما آن را در یک جلسه از راه دور بررسی می کنیم.


 لطفاً یک مورد را با استفاده از:


 


با تشکر
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/patch-bundle-for-gen10-spp-2023-03-00-00/m-p/7190627#M182021