پاسخ: پیوند ضمیمه غیرفعال است. لطفاً محفظه 73 را جدا کنیدسلام


وضعیت موضوع چیست؟ آیا سعی کرده اید ماژول OA را مجدداً تنظیم کنید؟


 


 
منبع: https://community.hpe.com/t5/bladesystem-general/enclosure-link-disabled-please-disconnect-73-enclosure/m-p/7200065#M34141