پاسخ: پیکربندی حافظه سرور HPE خراب است

به نظر می رسد که HPE از بازار سرور خارج می شود …
منبع: https://community.hpe.com/t5/Servers-General/HPE-Server-Memory-Configurator-broken/m-p/7171795#M17254