پاسخ: پیکربندی AO را حذف کنید و داده ها را به لایه اصلی FC برگردانید.

سلام ،

امیدواریم اکنون بتوانید به حرکت داده های مورد انتظار به FC CPG دست پیدا کنید. (اگر غیر فعال کرده بودیدمحدودیت هشدار 1 مگابایت برای “AO_CPG_R6_FC_VMWARE”)

با احترام،
سرینیواس بات

اگر فکر می کنید مفید بود لطفاً روی آن کلیک کنیدآفرین!انگشت شست زیر!
توجه داشته باشید: تمام نظرات من متعلق به خودم است و هیچ نمایندگی رسمی از HPE نیست.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/delete-ao-configuration-and-return-the-data-to-original-fc-tier/m-p/7176481#M8059