پاسخ: پیکربندی AO را حذف کنید و داده ها را به لایه اصلی FC برگردانید.

 

سلام Srinivas Bhat، با تشکر فراوان از کمک شما، دیروز رویه را برای مشتری ارسال کردم، چون دسترسی به استوریج نداشتم، مشتری بدون مشکل اجرا کرد و ما تا فردا نظارت می کنیم تا ببینیم دیسک های SSD خالی می شود یا نه ….

اما مشتری به طور تصادفی این روش را در یک AO CPG دیگر انجام داد … … آیا انجام این روش در AO CPG دیگری که SSD نبود مشکلی وجود دارد؟ چگونه برگردیم؟ اینجوری بود:

AO_CPG_R6_SSD_VMWARE — انجام شد و نظارت.
AO_CPG_R6_SSD_ORACLE — انجام شد و نظارت.
AO_CPG_R6_FC_VMWARE — این اشتباه انجام شد! مشکلی دارید؟ چگونه به حالت اولیه قبل از تغییر برگردیم؟

با احترام،

کارلوس اولیویرا
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/delete-ao-configuration-and-return-the-data-to-original-fc-tier/m-p/7176204#M8036