پاسخ: پیکربندی HDD Raid بدون منوی بوت

سلام @nur_aliah


اگر توانستید مشکل را حل کنید به ما اطلاع دهید.


اگر سؤال دیگری ندارید و از پاسخ راضی هستید، لطفاً موضوع را به عنوان حل شده علامت بزنید تا برای همه اعضای انجمن مفید باشد.
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/hdd-raid-configuration-without-boot-menu/m-p/7190927#M18757