پاسخ: چند مسیریسلام @Natasha3


از شما بابت فرستادن پست متشکریم!


از آنجایی که شما در یک موضوع قدیمی ارسال کرده اید و هنوز پاسخی دریافت نشده است، توصیه می کنیم با استفاده از دکمه “ایجاد بحث جدید” یک موضوع جدید ایجاد کنید تا کارشناسان بتوانند بیشتر به شما کمک کنند.
منبع: https://community.hpe.com/t5/operating-system-linux/multipath/m-p/7200427#M105228