پاسخ: چه خبر است با کنترل؟


پس به نظر شما پیام ها فقط از amsd بود؟

من معتقدم که چنین است.

این تیغه ها gen8 هستند اما تیغه های موجود در تاپیک دیگر gen10 هستند.

نوع سیستم در پست انجمن Proxmox که به آن اشاره کردم ([TUTORIAL] Proxmox VE در ProLiant MicroServer Gen8) Gen8 (iLO 4) است که همان نسل تیغه های شماست.

موضوع، همانطور که من متوجه شدم، این است که آخرین بسته AMS موجود در مخزن HPE با سیستم‌های Gen10 (iLO 5) سازگار است، اما آن بسته با Gen8/Gen9 (iLO 4) سازگار نیست. به همین دلیل استفاده از بسته AMS سازگار با Gen8/Gen9 (iLO 4) ضروری است.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/what-s-going-on-with-the-controller/m-p/7175036#M179311