پاسخ: چگونه درایو خراب را در ProLiant DL580 G7 قدیمی شناسایی و جایگزین کنیم؟

سلام،

یک پیام خطای 1786 -Slot 1 Drive Array Recovery Needed باید گزینه های زیر را در اختیار شما قرار می داد.

درایو(های) SCSI زیر به بازیابی خودکار داده نیاز دارند: پورت SCSI Y: SCSI ID Z
برای ادامه بازیابی اطلاعات در درایو، F1 را انتخاب کنید.
برای ادامه بدون بازیابی اطلاعات در درایو، F2 را انتخاب کنید.

علت احتمالی – درایو خراب یا درایو جایگزین هنوز بازسازی نشده است.

آیا کسی یک درایو را جایگزین کرده و F1 را برای بازسازی فشار داده است؟ احتمال دیگر این است که درایو اصلی دوباره بدون خطا کار می کند.

 

 

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/how-to-identify-and-replace-bad-drive-on-an-ancient-proliant/m-p/7178407#M179866