پاسخ: چگونه می توان نسخه خاصی از پرل را حذف کرد من دو نسخه 5.8.8 را نصب کرده ام. و 5.

سلام پاتریک والک،


 


همانطور که خطا نشان می دهد، چندین نرم افزار مانند HP9000Containers، DSAU.، Bastille نصب شده در سرور به نرم افزار Perl بستگی دارد که می خواهید حذف کنید. ممکن است با استفاده از گزینه -x enforce_dependencies=false به زور پرل را حذف کنید، اما ممکن است بر عملکرد نرم افزارهای دیگر ذکر شده در بالا تأثیر بگذارد.


 


من برای HPE کار می کنم / من یک کارمند HPE هستم (HPE Community)
منبع: https://community.hpe.com/t5/hp-ux-general/how-can-remove-particular-version-of-perl-i-have-two-versions/m-p/7179253#M238855