پاسخ: چگونه کلید مجوز برای فعال سازی iLO را دریافت کنیم؟

اخیراً یک Microserver Proliant Gen8 را از ebay خریداری کردم – چگونه یک کلید مجوز دریافت کنم؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-netservers/how-to-get-the-license-key-for-ilo-activation/m-p/7192546#M23048