پاسخ: چگونه یک ماشین را از شبکه جدا کنیم؟

زیرا اگر مثلاً یک حمله باج‌افزاری که دستگاه را خاموش می‌کند در حالی که داده‌ها در حال رمزگذاری هستند می‌تواند منجر به خراب شدن داده‌ها شود، بنابراین بهتر است اجازه دهید کار تمام شود و دستگاه را ایزوله کنید.

خاموش کردن دستگاه اولین بار بود اما به راه حل دیگری فکر می کردم
منبع: https://community.hpe.com/t5/linux-general/how-to-isolate-a-machine-from-the-network/m-p/7178171#M22380