پاسخ: کدام پروفایل بار کاری برای Fileserver فیزیکی؟

سلام اسکندر


این همه به استفاده بستگی دارد.


بنابراین اگر از سرور برای مجازی سازی استفاده می کنید، لطفاً – Virtualization – Max Performance را انتخاب کنید


چیز دیگری که می توانید استفاده کنید – محاسبات با عملکرد بالا (HPC)


 


متشکرم
HPE
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/which-workload-profile-for-physical-fileserver/m-p/7181024#M17966