پاسخ: کدام LSI SAS برای استفاده با درایو نوار خارجی HPZ840 و Ultrium 15000

@chrisangel،


 


عالیه! کامل!


لطفاً در صورت هرگونه کمک / سؤال با ما تماس بگیرید.


 


متشکرم
RAMKS
منبع: https://community.hpe.com/t5/storeever-tape-storage/which-lsi-sas-to-use-with-hpz840-and-ultrium-15000-external-tape/m-p/7189507#M57578