پاسخ: کنترلر Smart Array B140i

در اطلاعات سیستم iLO خود من اطلاعات زیر را می بینم.

به نظر می رسد HBA در سرور من وجود دارد. اما چگونه می توانم پورت 2 را از کنترلر آرایه هوشمند حذف کنم و به HBA وصل کنم؟؟

متشکرم. با بهترین احترامات کریس

2023-06-05_14-47-42.jpg
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/smart-array-b140i-controller/m-p/7189396#M181745