پاسخ: کنسول HPE Synergy Appliance – حالت تعمیر و نگهداری "هیچ منبعی یافت نشد"لطفا یک پرونده پشتیبانی برای این حادثه باز کنید.


منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-synergy/hpe-synergy-aplliance-console-maintenance-mode-quot-no-ressource/m-p/7207273#M1694