پاسخ: گارانتی بررسی API از کدام اعتبارنامه ها و نحوه دریافت آنها؟

سلام @diamond1234،


ما از ناراحتی ایجاد شده متاسفیم. اگر همچنان با همین مشکل روبرو هستید،توصیه می کنیم از لینک زیر برای ثبت تیکت پشتیبانی استفاده کنید و تیم مربوطه با شما تماس خواهد گرفت.

منبع: https://community.hpe.com/t5/your-questions-about-the-hpe/warranty-check-api-which-credentials-to-use-and-how-to-get-them/m-p/7187576#M11771